راه‌اندازی پازل همدلی برای جلب مشارکت‌های مردمی در استان مرکزی