محدودیت‌های کرونایی از اول آذرماه با جزئیات کامل + جدول مشاغل و شهرها