نتیجه انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران اعلام شد

اطلاعیه نتایج مسابقه شماره یک ایران تحریرخواندن خبر