تبلیغات در کادر سمت راست
 12 ماهه 600/000 تومان 30% تخفیف 420/000 تومان
 9 ماهه 450/000 تومان 20% تخفیف 360/000 تومان
 6 ماهه 300/000 تومان   10% تخفیف 270/000 تومان
 3 ماهه   150/000 تومان ———— 150/000 تومان
تبلیغات در کادر سمت چپ
12 ماهه 800/000 تومان   15% تخفیف 680/000 تومان
6 ماهه 400/000 تومان —————- 400/000 تومان
سایت مرتبط
ردیف
خدمات تعرفه
1
هزینه پشتیبانی سالیانه 300/000 تومان
2
طراحی شخصی
400/000 تومان
3 طراحی عمومی
100/000 تومان
7
عکس (محصول) جدید
1/500 تومان

 

• پشتیبانی سالیانه شامل پشتیبانی فنی و امنیتی سایت ،دامنه، تهیه فضای اینترنتی (هاست) ، انجام تنظیمات مربوط به دامین و سایر موارد مشابه می باشد.

• مسولیت هرگونه مطلب قرار داده شده در سایت بر عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت آن نخواهد داشت.
– تعداد 25 عکس (محصول) به صورت رایگان می باشد•• تلفن واحد جذب سفارش  : 55691969-70

 

لیست تعرفه تبلیغات پیک تحریر

روی جلد
 سلفون مات + UV موضعی + طلاکوب
 5/500/000 تومان
پشت جلد
  سلفون مات + UV موضعی  4/800/000 تومان
داخل روی جلد
 UV موضعی  3/500/000 تومان
داخل پشت جلد  UV موضعی  3/200/000 تومان
صفحه اول
 ویژه +UV موضعی  3/300/000 تومان
عطف  —————-  2/000/000 تومان
صفحه آخر
 ویژه +UV موضعی  3/000/000 تومان
بوک مارکت
—————-  3/400/000 تومان
صفحه 2 الی 5 ویژه+مقوای 170 گرم+
UV موضعی
 2/500/000 تومان
صفحه 6 الی 9 ویژه+مقوای 170 گرم+
UV موضعی
 2/400/000 تومان
صفحه 10 الی13 ویژه+مقوای 170 گرم+
UV موضعی
 2/300/000 تومان
 صفحه 14 الی 50
 ویژه+مقوای 170 گرم+
UV موضعی
 2/200/000 تومان
صفحه 50 الی آخر   ویژه +UV موضعی  1/700/000 تومان
 صفحات ویژه در هر بخش
  ویژه +UV موضعی  1/700/000 تومان
 صفحات معمولی هر بخش
 —————-  1/200/000 تومان
 هر صفحه طراحی برای پیک
 —————-  250/000 تومان
هر فریم عکاسی چیدمان محصولات
 —————-  250/000 تومان
 هر فریم عکاسی صنعتی محصولات
 —————-  100/000 تومان

 

  * مبلغ کل آگهی در زمان ثبت سفارش دریافت خواهد شد.

* فایل طراحی شده آگهی های ارائه شده توسط شما بایستی در اندازه 29/7cm*21cm با فرمت TIF و با کیفیت 300 dpi باشد.

* در صورت فسخ قرارداد قبل از اجرا توسط سفارش دهنده ، 50% از کل مبلغ قرار داد به عنوان خسارت به مجری طرح تعلق خواهد گرفت.

* مسولیت هرگونه مطالب داخل آگهی به عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت .

* اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1399 می باشد.