آرت پنکس

( ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون )َ خداوند متعال به قلم و آنچه با قلم می نویسند و بر صفحه کاغذ نقش می بندد سوگند می خورد و این نشان از عظمت قلم و نگاشته های قلم می باشد.
قلم نقش به سزایی در ثبت تاریخ بشر به عهد دارد. از این رو ما شاهد ثبت وقایع مختلف توسط انسان ها در دوران های مختلف هستیم.
بشر همواره از قلم و آنچه بدان نگاشته می شود سود جسته است چه در قالب متن و چه در قالب تصویر. در سراسر تاریخ ، مردمان از قلم برای کسب و کار، ثبت اندیشه ها و وقایع زمان خود استفاده می کرده اند. قلم‌ زبان‌ و بیان‌ عقل‌ و معرفت‌ ،‌ ‌ فكر و اندیشه‌ ، فرهنگ‌ و هویت‌ ملت هاست‌.
قلم‌ انتقال‌دهنده‌ فكر و فرهنگ‌ به‌ نسلهای‌ حاضر و آینده‌ است‌. قلم‌ حلقه‌ وصل‌ فرهنگ ها و اندیشه‌هاست‌. قلم ترجمان‌ فكر و هنر و اندیشه‌ است‌.
جشنواره هنری قلم می کوشد تا در جهت کشف استعدادها و توانمندی های هنر مندانی که با خودکار به خلق اثر پرداخته اند راه را برای شناساندن هنرمندان توانای این عرصه هموار سازد. از این رو شرکت پیک تحریر ایرانیان به منظور حمایت و پیشرفت در این حوزه به برگزاری جشنواره های سالیانه قلم پرداخته است.

اگر شما نیز مرتبط با این حوزه هستید و می خواهید که از آخرین اخبار جشنواره آرت پنکس با خیر شوید و یا مایل هستید که از این جشنواره بیشتر بدانید می‌توانید از سایت آرت‌پنکس در لینک زیر دیدن کنید.